Årsmøte i Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening

Foto: Galyna Andrushko

Praktisk info

Fra: 14.03.2019 17:30

Til: 14.03.2019 20:00

Adresse: Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru, Norge

Forening: Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening

Region: Innlandet

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Arrangementet er allerede ferdig

Årsmøte med steinsoppforedrag og smak av ville vekster

Vi inviterer til årsmøte i Gjøvik Toten Sopp og Nyttevekstforening 2019
torsdag 14.mars kl. 17.30 på Ditlevines Utsikt, Stenberg

Fra 17.30 til 18.30 er det vanlige årsmøtesaker for medlemmer i lokallaget.
I agenda:
1) Beretning for 2018
2) Forslag til årsprogram for 2019
3) Godkjenning av regnskap for 2018
4) Valg av styremedlemmer
5) Valg av delegat til forbundets årsmøte 6. og 7. april
6) Kjersti og Nils Edvard forteller litt fra sopplevelser og arrangement de har deltatt på siste året.

18.30 etter årsmøtesakene, åpent møte også for ikke – medlemmer:

Pål Karlsen, leder for NSNF, gir info om planene til NSNF 2019 og kåserer om steinsopplukking i Kina, Italia og Oregon basert på sin bok om steinsopp. Her får vi se og høre hvordan plukking og bearbeiding av steinsopp og en rekke andre arter er årets store matkulturbegivenhet og viktigste inntektskilde for mange familier.

Matsopp har vært en naturlig del av kostholdet i både Kina og Italia i mange hundre år og dette har gitt tradisjoner med besøkende fra hele verden og eksport av sopp-produkter i stort omfang.

Etter informasjon og diskusjon: smak av mat fra fjorårets sopp og ville vekster, pluss litt attåt og hvordan dette tilberedes av vertskapet på Ditlevines.

Påmelding for matserveringen senest sendes til gt.soppognyttevekster@gmail.com (frist: mandag 11.mars)

Pris for maten: 180 kroner for medlemmer / 280 kroner for ikke-medlemmer.

Velkommen!