Steinsoppforedrag v/ Pål Karlsen

Pål Karlsen, leder for Norges sopp- og nyttevekstforbund, skal delta på Gjøvik-Toten sopp og nyttevekstforening sitt årsmøte 14. mars kl. 17.30 på Stenberg.


Pål Karlsen, leder for Norges sopp- og nyttevekstforbund, skal delta på Gjøvik-Toten sopp og nyttevekstforening sitt årsmøte 14. mars kl. 17.30 på Stenberg (se program for arrangementet her).
Pål gir info om planene til NSNF 2019 og kåserer om steinsopplukking i Kina, Italia og Oregon basert på sin bok: <<Steinsoppen: vill av natur>>.
Her får vi se og høre hvordan plukking og bearbeiding av steinsopp og en rekke andre arter er årets store matkulturbegivenhet og viktigste inntekstkilde for mange familier.
Matsopp har vært en naturlig del av kostholdet i både Kina og Italia i mange hundre år og dette har gitt tradisjoner med besøkende fra hele verden og eksport av soppprodukter i stort omfang.

(Foto: Pål Karlsen)